A Soproni Erzsébet Kórház

A Soproni Erzsébet Kórház

A Soproni Kórház építése 1910-ben, a kórház mai helyén kezdődött. A város szélén ugyan, de a legforgalmasabb főút mellett és a Győr-Sopron-Ebenfurti vasútvonal közvetlen közelében. 1915-ben az uralkodó I. Ferenc József hozzájárul, hogy az épülő kórház Erzsébet királynő nevét viselje. Az Erzsébet Kórház megnyitásakor, 1919. június 23-án, négy osztály kezdte meg működését, sebészet, belgyógyászat, bőr és nemibeteg osztály valamint szülészeti és nőgyógyászati osztály.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ

a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum OKTATÓ KÓRHÁZA

Cím: 9400 Sopron, Győri út 15

Tel.: 0036-(99)-312-120

Fax: 0036-(99)-312-693

Mail: igazgatosag@sopronkorhaz.hu

Az első szülész-nőgyógyász főorvos dr. Grósz Sándor aki négy évig egyedül látja el feladatát. 1923-ban megszervezik a szülész-nőgyógyász műtő főorvos állását, s arra dr. Khoór Ödönt nevezik ki. Ezzel az osztály kétfelé válik, illetve kettős vezetés alá kerül. dr. Grósz Sándor 1944-ben bekövetkezett halála után dr. Khoór Ödön egyedül vezeti az osztályt, 1960-ig, nyugdíjazásáig. 1960-63 között dr. Váczy László ( a Magyar Nőorvosok Lapja későbbi főszerkesztője/CsK) az osztály vezetője, utódja dr. Németh Lajos főorvos (1963-1975), majd dr. Major András (1975-1994).

Major főorvos nyugállományba vonulását követően, 1994. januárjában dr. Csécsei Károly kerül az osztály élére.

A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályvezető főorvosai

 • Dr. Grósz Sándor 1919-1944
 • Dr. Khoór Ödön 1923-1960
 • Dr. Váczy László 1960-1963
 • Dr. Németh Lajos 1963-1975
 • Dr. Major András 1975-1994
 • Dr. Csécsei Károly 1994-

A kezdeti években – Grósz és Khoór főorvosok vezetése alatt – a szülészeti-nőgyógyászati osztály, bár szervezetileg és a vezetést illetően önálló, helyileg a sebészeti osztállyal közösen működik, a szülészeti és nőgyógyászati osztály is a sebészeti műtőben operál, szülőszobaként is csak egy, e célra kialakított kórterem funkcionál.

Így már a kórház átadását követő első években felvetődött a szülészeti osztály korszerűsítése, majd a beteg­forgalom növekedésével a kérdés egyre sürgetőbbé vált. A műtői önállósulás azonban csak 1941-ben valósul meg, amikor a sebészeti műtő fölé épült, korszerűen felszerelt szülőszobát és műtő-traktust átadják a betegellátásnak. A 20 m2 alapterületű műtőt 1968-ban 15 m2 alapterülettel növelik, az így kialakított műtőben, az osztály ezen egyetlen műtőjében végezték a kisműtéteket, a császármet­széseket, valamint a nőgyógyászati operációkat 1994 januárjáig, mikor is az osztály a kórházi rekonstrukció során új épületbe a Központi Műtéti Blokk IV. emeletére költözött.

Az osztály működésének kezdeti időszakáról, Grósz Sándor főorvos munkásságáról kevés adat áll rendelkezésünkre. Khoór Ödön dr. néhány jelentése és kórlapja azonban ma is fellelhető az osztály kórlaptárában. Dr. Khoór Ödön 1949. december 28-án kelt jelentésében (A soproni Erzsébet Kórház Szülő- és Nőbeteg Osztályának munkateljesítménye 1945-től -címmel) a következők olvashatók: „A kórház, és így az osztály, 1945. április 22-től 1946. május 11-ig az Orsolya zárdában volt szükségképpen elhelyezve.

A szülészeti osztály máso­diknak költözött vissza az Erzsébet Kórházba, 1946. május 12-én, s azóta fokoza­tosan fejlődve itt működik.

A kórházi osztály fejlődését legszemléltetőbben a növekvő betegforgalom igazolja:

 • 1945-ben szülés: 58 nagyműtét (hasmetszés): 62
 • 1946-ban 223 86 1947-ben 390 92
 • 1948-ban 439 139
 • 1949-ben 503 148

A számok, ha nem is abszolut értékmérők, hiszen pl. a szülések számának emelkedése nem csak az orvosok, egészségügyi dolgozók munkájától, az osztály megbízhatóságától, hanem a házi szülések arányától is függ, a növekvő tendencia mégis azt mutatja, hogy a betegek bizalommal keresik fel a kórházi osztályokat.”

Khoór főorvos jelentését az alábbiakban folytatja: „A közelmúltban sikerült az egész osztályt átfestetni, ajtókat, ablakokat mázoltatni. A sterilitás biztosítása érdekében, az operáltak és szülőnők elkülönítését a fertőző betegektől, maradék­talanul megoldottuk. Folyamatosan történik a műszerek javítása, pótlása, nagyobb műtéti segédeszközeink, műtőasztal, műtőlámpa, szülőágyak rendelkezésre áll­nak.

1949. évtől végezzük az osztályunkon született újszülöttek BCG védőoltását. 1949. szeptember 13-án az osztályon csecsemőszobát alakítottunk ki (ezzel megszűnt az addig általános rooming-in rendszer, melyre 40 év múlva tértünk vissza/Dr.Csécsei K.), a csecsemőszoba önálló egységként történő működtetése az újszülöttek védelmét szolgálja, felügyeletét dr. Székely tanár-főorvos gyermekgyógyász látta el.” A lakosság szülészet-nőgyógyászati ellátása szempontjából dr. Khoór ideális állapotnak tekinti, hogy a szülészeti osztály, a zöldkereszt terhestanácsadása és az OTI nőgyógyászati szakrendelése egy főorvos kezében összpontosul.

A szakrendelésen és az osztályon ezekben az években szervezik meg a 35-60 éves betegek rákszűrő vizsgálatát. Khoór főorvos határozott egyéniség, kitűnően operál, s ahogy a részletes műtéti leírások mellett rajzokkal, maga készítette ábrákkal kiegészített kórlapjai iga­zolják, a kor színvonalán, kellő felkészültséggel, nagy gyakorlattal, magas igénnyel gyógyította betegeit.

Sikeres működését a statisztikai adatok (a megyei tisztifőorvosnak benyújtott csecsemőhalálozási jelentések) is igazolják, az anyai és perinatális mortalitás, valamint a nőbetegek halálozása az országos átlagnál alacsonyabbnak volt mondható. Khoór főorvos mellé 1954-ben dr. Vass Béla és dr. Galgóczy László kerültek, így az osztály orvosi kara három főre növekedett. Khoór dr, nyugállományba vonulását követően, 1960-1963 között, dr. Váczy László főorvos vezette az osztályt.

1963-ban több alkalommal történt személyi változás az osztály orvosi karában, júniusban Váczy dr. Szekszárdra került, június 15 -november 15. között, átmenetileg, dr. Lakatos István, a gyulai kórház adjunktusát helyezte az Egészségügyi Minisztérium az osztály élére, majd 1963. november 16-tól dr. Németh Lajost, a kaposvári megyei kórház adjunktusát nevezték ki osztály­vezetőnek. A beosztott orvosok, dr. Vereczkey Gyula és dr. Orsolyák József, körzeti orvosi állásba kerültek.

Az osztály új orvosai: dr. Godány László, dr. Duráczky József, dr. Erdélyi Lajos és dr. Zsolnay Miklós; 1964-ben kerültek kinevezésre. Az osztály nem orvos dolgozói a következők 1 főbába, 9 szülésznő, 1 ápolónő, 1 műtősnő, 3 takarítónő, 1 beteghordó és 1 fő adminisztrátor.

A szülészeti osztály ágylétszáma ekkor 35, a nőgyógyászati ágyak száma 20, a 3 szülőszobai ággyal összesen 58. A külön részlegként kialakított 33 ágyas újszülött osztály a gyermekgyógyászat felügyelete alátartozik.

Néhány betegforgalmi adat 1964-ből: kibocsájtott betegek száma: szülészet: 1960, nőgyógyászat: 72, újszülött: 838. Szülésszám: 828, császármetszés: 49. Vetélések száma (művi és spontán): 1030. Nőgyágyászati laparotomia: 73. Hüvelyi méheltávolítás: 49. Plasztikai műtét: 102. Nőgyógyászati curettage: 283.

Az osztály ágylétszáma 1963. szeptember 1-el 55 ágyról 61 ágyra emelkedett, ezen belül a szülészeti ágyak száma 35, a nőgyógyászati ágyszám 26. 1968-ban az osztályon kisebb rekonstrukciót végeztek, febr. 8-án helyezték üzembe a 15 m2 alapterülettel bővített műtőt, lehetővé vált az altatógép elhe­lyezése, s egyben bevezetésre került a nappali műtétek gépi altatása.

1969-ben ismét változott az osztály orvosi kara. Duráczky dr. a kaposvári urológiai osztályra távozott, helyét dr. Maróti Miklós foglalta el. Az osztály betegellátásában jelentős változást hozott. hogy 1971-ben anaesthesiológiai ügyeleti szolgálat kezdte meg működését, így a szülészeti osztályon is az ügyeleti műtéteket, az osztály orvosai helyett, anaesthesiológus látja el. Ebben az évben indul a Nővédelmi Tanácsadás, s a méhen belüli fogamzásgátló eszközök alkalmazása egyre általánosabbá válik.

Az osztályvezető Dr Németh Lajos jelentéséből kitűnik, hogy a műszerellátás akadozik, a műszcr igénylések nem jutnak el a megrendelés fázisába, a szülőszoba műszerezettsége szegényes, az intrauterin magzati diagnosztikához °s az ekkor már országosan általánosnak tekinthető intenzív szülőszobai ellátáshoz szükséges eszközök (amnioscop, CTG) hiányoznak. Németh főorvos mellett 1971. novemberétől dr. Ladányi György dolgozik megbízott vezetőként, aki Németh Lajos nyugállományba vonulásakor, 1975. májusában távozik az osztályról.

1975. május 1-el dr. Major András került az osztály élére, s az új főorvos lelépésével az osztály orvosi kara néhány fővel kiegészül. Az orvosi kar ekkor a főorvos mellett hat főből áll: dr. Kóbor György, dr. Erdélyi Lajos, dr. Zsolnay Mliklós adjunktusok, dr. Bánsági Gábor szakorvos, dr. Koczkás Ferenc és dr.Galamb Miklós segédorvosok. 1976-ban az amnioscop, CM-24 kardiotokográf, mikrovérgázanalizátor műszerek beszerzésével a szülőszobai betegellátás feltételei lényegesen javulnak.

1979-ben az újszülött részleg korszerűsödésével, berendezésével az újszülöttek ellátásának színvonala javul. Ez évben az osztály műszerparkja aktuális fejbőr- vér- analizátorral, hőlégsterilizálóval gyarapszik, majd 1981-től FM 5000 CTG monitor javítja az intrapartalis ellátás színvonalát. 1982-ben új nőgyógyászati műtőasztalt és műtőlámpát kap az osztály, 1990-ben pedig a terhesgondozóba modern ultrahang készüléket telepítenek (Combison 310), az osztály pedig egy kisebb teljesítményű készüléket kap (Simasonic SOL­32), mely a szülőszobai ellátást, terhesek és nőgyógyászati betegek vizsgálatát hivatott elősegíteni.

1975-1994. között a Major főorvos által vezetett osztály orvosi kara több alkalommal változott: dr. Koczkás Ferenc, dr. Galamb Miklós, dr. Szász Árpád, dr. Rózsás László, dr. Varga Tamás, dr. Lázár Gábor, dr. Kocsis Tamás, dr. Márkus István, dr. Wilcsinszky Vilmos dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig a szülészeti osztályon. Kóbor György főorvost 1993. június 1-el nevezték ki osztályvezetőnek a kapuvári városi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályára. Major főorvos nyugállományba vonulását követően 1994. január 26-án dr. Csécseí Károly, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Női Klinikájának docense kapott osztályvezető főorvosi kinevezést.

Az osztály ekkor 61 felnőtt és 37 újszülött ággyal működik. Az orvosi kar 9 szakorvosból á11, szakképzett dol­gozóink száma 26 (20 szülésznő, 3 műtősnő, 3 ápolónő), a nem szakképzett dolgozók száma 12.

A Szülészet-Nőgyógyászati Osztály orvosainak névsora és beosztása 1994-ben Dr. Csécsei Károly osztályvezető főorvos Dr. Erdélyi Lajos főorvos Dr. Kovatsits Béla adjunktus Dr. Koltai Miklós adjunktus Dr. Tiboldi Zoltán alorvos Dr. Nagy Bálint alorvos Dr. Tóth Ferenc szakorvos Dr. Szilveszter Péter szakorvos Dr. Berkes Sándor szakorvos Dr. Peitl Szilárd szakorvos Az Erzsébet Kórház egészét érintő rekonstrukció során

Dr. Csécsei Károly vezetésével 1995. január 19-én költözik át az osztály a Központi Műtői Blokk (KMB) épületének IV. emeletére. Az átköltözést minden dolgozó, de különösen a betegek nagy örömmel fogadták, hiszen az akkori országos átlag szintjét jóval meghaladó ellátást ígért a kórházat érintő rekonstrukció.

Az új osztályon, figyelembe véve a korábbi járó és fekvő betegforgalom adatait, 58 fekvőbeteg ággyal kezdtük működésünket, s a fekvőbeteg ellátó osztály szervezeti felépítése (járóbeteg ellátó részleg, nőgyógyászat, szülőszoba, újszülött részleg, gyermekágy) megfelelt a korszerű elvárásoknak. A tervezettnél alacsonyabb fekvő és járóbeteg forgalom miatt 1996-ban 52-re, majd 1998-ban 42-re csökkent a szervezett fekvőbeteg ágyak száma.

A Szülészet-Nőgyógyászat jelenleg is 42 ágyon működik, felszereltsége korszerű, hotel-szolgáltatása országos viszonylatban is kiemelkedő. 1994-2003 között endoszkópos műszerek, ultrahang készülékek (GE Logiq 100 és 200), Nellcor magzati pulzoxymeter beszerzésével javult a betegellátás. Betegellátó tevékenység 1994-2004 Járó és fekvőbeteg ellátó tevékenységünket Sopron város lakossága, a régió valamint egyes, a régión kívüli feladatok színvonalas szakmai ellátására való törekvés vezérelte korábban, s vezérli ma is.

1994-től új betegellátó profilok jelentek meg a járóbeteg ellátásban, az addig is működő gyermeknőgyógyászat mellett a betegellátás egyre szélesedő igényének kielégítésére menopausa, sterilitás, ultrahang, valamint terhesek genetikai ultrahang szűrése és inkontinencia járóbeteg rendeléseket szerveztünk.

Mindez forgalomnövekedést eredményezett, jelenleg járóbeteg forgalmunk napi 100 feletti mutat, évi 30.000-t meghaladó betegforgalommal. A járóbeteg ambulancián azonnali ultrahang vizsgálatra van lehetőség, melyet csaknem minden harmadik beteg esetében alkalmazunk. A fekvőbeteg ellátó műtéti profil széles, a hagyományos műtéti eljárások mellett a diagnosztikus és therapiás laparoszkópiát (hastükrözés) és a régió határait messze meghaladó vonzású hiszteroszkópiát (méhtükrözés) is gyakoroljuk. Ehhez nyújt járóbeteg hátteret a sterilitás szakrendelés, mely régión túli betegeket (Kaáli Intézet, Tapolca-i Pannon Reprodukciós Központ) is vonz.

A Sopron Megyi Jogú Város Erzsébet Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály orvosai a munkába lépés és távozás éveinek feltüntetésével /az osztályvezetőket vastag betüvel jeleztem/

 • Dr. Grósz Sándor 1919-1944
 • Dr. Khoór Ödön 1923-1960
 • Dr. Vass Béla 1954­-1992
 • Dr. Galgóczi László 1954-1990
 • Dr. Váczy László 1960-1963 ­
 • Dr. Vereczkey Gyula 1960-1963
 • Dr. Orsolyák József 1959-1963
 • Dr. Lakatos István 1963-1963
 • Dr. Németh Lajos 1963-1975
 • Dr. Godány László 1964-1969
 • Dr. Duráczky József 1964 -1969
 • Dr. Erdélyi Lajos 1964-2005
 • Dr. Zsolnay Miklós 1964-1969
 • Dr. Maróti Miklós 1969-1992
 • Dr. Ladányi György 1971-1975
 • Dr. Major András 1975-1994
 • Dr. Kóbor György 1975-1993
 • Dr. Bánsági Gábor 1972-1979
 • Dr. Koczkás Ferenc 1976-1982
 • Dr. Galamb Miklós 1976-1981
 • Dr. Szász Árpád 1979-1994
 • Dr. Rózsás László 1980-1982
 • Dr. Varga Tamás 1982-1984
 • Dr. Lázár Gábor 1983-1984
 • Dr. Kocsis Tamás 1983-1988
 • Dr. Márkus István 1985-1996
 • Dr. Wilcsinszky Vilmos 1982-1988
 • Dr. Kovatsits Béla 1990-2006
 • Dr. Koltai Miklós 1991-2005
 • Dr. Tiboldi Zoltán 1993-2000, 2002-
 • Dr. Nagy Bálint 1998-
 • Dr. Tóth Ferenc 1990-2000
 • Dr. Szilveszter Péter 1989-
 • Dr. Berkes Sándor 1986-
 • Dr. Csécsei Károly 1994-
 • Dr. Timmermann Gábor 2003-2005
 • Dr. Orendt Jácint 2004-2005
 • Dr. Karazma Farshid 2004-
 • Dr. Bikkes József 2005-
 • Dr. Rada Gábor 2005-

Az osztály jelenlegi orvosi kara (2006 június 14.) Dr. Csécsei Károly osztályvezető főorvos, kandidátus, szülész nőgyógyász és humángenetikus szakorvos Dr. Tiboldi Zoltán osztályvezető helyettes főorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos Dr. Nagy Bálint adjunktus, szülész-nőgyógyász szakorvos Dr. Szilveszter Péter adjunktus, szülész-nőgyógyász szakorvos Dr. Berkes Sándor adjunktus, szülész-nőgyógyász és klinikai onkológus szakorvos Dr. Rada Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos Dr. Karazma Farshid szülész-nőgyógyász szakorvos Dr. Bikkes József szülész-nőgyógyász szakorvos Osztályvezető főnővér Molnár Mária szülésznő, regisztrált ápoló


Partnerünk

Reklám

Reklám

Keresés az oldalon

Programok

YouTube

Kapcsolat

9400 Sopron, Remetelak u. 12/a
Telefon: 06 20 457 00 77
Web: tigaman.hu
e-mail: tigaman@tigaman.hu

to top