A Nyugat – Magyarországi Egyetem

A   NYME   a   város   talán  legjelentősebb   intézménye.   Az   egyetemnek   négy   kara  működik Sopronban,   a   tradicionális  erdő-  és   faipari  mérnöki   kar  mellett  pedagógiai   főiskolai  és  Közgazdaságtudományi diplomák szerezhetők.

A közelmúltban a Faipari  mérnöki  karon  Alkalmazott Művészeti   Intézet  (AMI)  kezdte meg  tevékenységét.  Az   egyetem  oktatóinak   száma  alapján  a  legnagyobb  foglalkoztatók  közé  tartozik Sopronban.

Jelenleg  csak  Sopronban  több mint  5200  diák   tanul,   azaz   a  város   lakóinak  száma  a  tanulmányi évben csaknem 10%-kal nő. A Sopronban tanuló diákok száma az elmúlt 7 évben  megháromszorozódott. Ezen az egyetemen is végbement az ország más intézményeire jellemző  mennyiségi növekedés, azonban a régión belül a többi megyei jogú városban az üteme nem volt ilyen nagy . A régión kívüli Eger is hasonló növekedést produkált az elmúlt néhány évben, ott a
diákok száma még nagyobb mint Sopronban (150diák/1000 lakó). Sopronéhoz hasonló a pécsi  diákok aránya (kb. 100 diák/1000lakos). Ugyanakkor, míg Pécs iskolaváros hangulatú, a diákok  belakják és élettel   töltik meg a városközpontot,  addig  Sopronban a diákok  jelenléte alig
vehető észre.

Ez  lehet  következménye a hirtelen növekedésnek  –  és  az  ebből   fakadóan a  tradíciók hiányának az új karokon – valamint a régi karok hagyományos elzárkózásának. Az   egyetem megnövekvő   létszámával  most   helyezkedik   el   a   városban.   Az   elmúlt   években  jelentős  beruházásokat  valósítottak,   illetve   indítottak  meg,   kb.   1 Md  Forint   értékűt  EU-s  pályázati pénzből, PPP alapon, tehát a magánforrás bevonásával több mint 10 Md Forintnyit.

Az újabb intézetek a belvárosban kaptak helyet; ez a diákok integrációját segíthetné elő. (Vita volt  arról,  hogy külterületen épüljön új  campus,  vagy  inkább a belvárosban az önkormányzat meglévő épületeinek átadásával és funkcióváltásával helyezzék el a közgazdasági és művészeti  intézeteket). Az egyetem központi épülete a Lőverekben található. Az erdészeti  és  faipari  mérnöki  karra az egész  ország  területéről  veszik  fel  a hallgatókat.  Az  óvópedagógus és közgazdászképzés főleg a régiót szolgálja ki.

Az Ausztria felé nyitással az egyetem most indul. Az erdőmérnöki faipari karon nincs idegen nyelvű oktatás, jóllehet nincs a környéken, Ausztriában hasonló profilú intézmény. A   közgazdasági   karon   van   német   nyelvű   képzés   és   Kismartonnal,   ahol   hasonló   intézmény  működik,  megegyeztek   arról,   hogy   a  mesterképzésbe  magyar   diákok   is   bekapcsolódnak.   A  pedagógiai   kar   közös   óvodai  pedagógiai   képzést   indított  Kismartonnal.  Ennek  ellenére  nem
beszélhetünk   arról,   hogy   Soproni   Egyetemnek  nemzetközi   vonzereje   volna.

Amennyiben Sopron   hatókörét   Burgenland   felé   is   növelni   akarja,   szükség   volna   az   oktatás   nemzetközi  jellegének fejlesztésére, külföldi oktatók, kutatók bevonására, külföldi PhD-sek foglalkoztatására. Az egyetem szerepe a városban több szempontból is fontos: az oktatók betelepedésével nő a  város magasan képzett, felelősen gondolkodó lakóinak száma, a diákok friss szellemet  hozhatnak,   valamint   évenként   újratermelődő  fogyasztói   réteget  jelentenek.   Különösen  a  műszaki karoktól elvárás a mai világban, hogy a gazdaság igényeihez kapcsolódva alkalmazott a kutatásra, egyelőre kevéssé tetten érhető, hogy az egyetem körül magas technológiai  színvonalú faipari cégek jönnének létre, laboratóriumok kínálnák szolgáltatásaikat a  hazai és burgenlandi vállalkozásoknak. (Ez a folyamat más magyarországi egyetemeknél is  nehezen indul.)

Az egyetem egészen az elmúlt  időkig  szigetként  volt   jelen a városban.  Ezért az egyetem a várost,   a   város   polgárai   az   egyetemet   hibáztatták.   Együttműködés   az  Aranyhegyi   IP inkubátorháza kapcsán indult, a fejlesztés célja az egyetem K+F tevékenységére támaszkodva  helyet   biztosítani   a   fiatal   oktatók,   kutatók   által   alapított   spin-off   cégeknek.   A   jelölteket   a  diplomamunkák alapján egy közös bizottság választotta ki. A projekt azonban kifulladt, mára már  az egyetem „Környezeti Erőforrás Gazdálkodási és Védelmi Kooperációs Központja” és „Erdő és  Faanyaghasznosítási Regionális Egyetemi T udásközpontja” sem kap helyet az inkubátorházban.

Ugyanakkor   az   IVS   készítése   kapcsán   szervezett  megbeszélésen  mindkét   fél   kinyilvánította  együttműködési szándékát,  az önkormányzat javasolta bizottság  létrehozását, amelynek  célja az együttműködés konkrét területeinek feltérképezése és fejlesztése lesz. Már az  első  megbeszélésen   felmerült,   hogy   az   önkormányzat   listát   készíthetne   a   számára   fontos  témákról,   az   egyetem   pedig   ösztönözné,   hogy   a   hallgatók   ezek   közül   válasszák  diplomamunkájukat.   (Ilyen  lehet  pl.  a város  faelemeinek  felmérése,   fásítási   terv készítése a  Jereván lakótelepen és a bevezető utaknál)

Az   egyetem  Erdészeti   kara   vezetése   részéről   elhangzott,   hogy  borászképzést  terveznek  indítani,  amely Sopron gazdasága  számára  fontos   terület,  és  ehhez   kapcsolódva akkreditált  laboratóriumot szeretnének létrehozni. Különösen   az   AMI   lát   jó   lehetőséget   a   várossal   való   együttműködésben;  utcabútorok  katalógusát,   cégérek,   portálok,   hagyományos   üzletek   rajzainak   összegyűjtését,  készítését   és   kiállítását   javasolták,  amelyet   az   Önkormányzat   az   ATT   fejlesztésében  felhasználhat.

A közgazdasági kar felkínálta a városi kkv-k megszervezésében való közreműködését.  Javasolták közös városi- egyetemi könyvtár  fejlesztési pályázat beadását is, amelyet a város  elfogadott. Az óváros élettel való megtöltésére javasolták a házak földszintjén kiállítótermek, design-  műtermek  létrehozását,  a műszaki  oktatók számára nívós  lakásbérleti   lehetőséget,  továbbá a Soproni Tudós Társaság elhelyezését. A fiatal oktatók megtartása érdekében „Fecskeház” építését látnák szívesen.

Kérték a várostól,  hogy  legyen mód nívós  helyen  –   a  Liszt  Ferenc  Konferencia Központban-  tartaniuk a gólyabált (a tornaterem helyett), ami rangot adna az eseménynek.

A   tárgyalások   alapján   remélhető,   hogy   az   együttműködés   megindul   az   egyetem   és   az  önkormányzat között, és hasznára válik a városfejlesztésnek.

A   javasolt   ötletek  megvalósítása   valószínűleg   segíteni   fog   a  diákok   integrálásában,   a  számukra vonzó klubélet   fizikai   feltételeit  önkormányzati  helységek kedvezményes bérletével  lehet biztosítani az egyetemi épületek környékén.

Ma a város a workshopok tapasztalatai alapján nem szereti az egyetemistáit, csak az éjszakai  hangoskodást  veszi  észre belőlük.  Ha sikerül  bevonni  őket a város ügyeinek megoldásába és  ennek nyilvánosságot biztosítani, várhatóan előbb-utóbb megváltozik a közhangulat.


Partnerünk

Reklám

Reklám

Keresés az oldalon

Programok

YouTube

Kapcsolat

9400 Sopron, Remetelak u. 12/a
Telefon: 06 20 457 00 77
Web: tigaman.hu
e-mail: tigaman@tigaman.hu

to top